Algemene Ledenvergadering B.C. de Ganzeveer

 

Datum:           9 februari 2012

Locatie:           De Dreef – Aarle Rixtel

Tijd:                 20.00 uur

 

Agendapunten

 

-       Opening; goedkeuring agenda

-       Notulen ALV 3-2-2011 goedkeuren

-       Jaarverslag senioren VCL

-       Jaarverslag jeugd VCL

-       Jaarverslag activiteitencommissie

-       Jaarverslag penningmeester 

            

Resultatenoverzicht 2011

Verslag kascommissie

Begroting 2012 en 2013

-       Samenstelling bestuur *

 

      Voorzitter Oskar Martens Actief
      Secretaris Lianne Swinkels Actief
  Stephan Smits Actief
     Penningmeester     --- Afgelopen jaar intern opgelost
  Bart Sterken Verkiesbaar
     Senioren VCL Jody Derks - Schoenmakers     Aftredend; niet herverkiesbaar
  Sander van den Hemel Verkiesbaar
     Jeugd VCL Lidwien Verbakel Actief
     Bestuurslid Willem Sterken Actief

 

-       Vrijwilliger van het Jaar

-       Afspraken

-       Rondvraag

-       Sluiting

 

* Nieuwe kandidaten dienen zich 15 minuten voor aanvang van de vergadering gemeld te hebben bij het bestuur. 

B.C de Ganzeveer

facebook_page_plugin