De vereniging

Badmintonclub de Ganzeveer is opgericht op 1 december 1977 en is statutair ingeschreven in het verenigingsregister op 29 januari 1979. Dit huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. De statuten zijn op te vragen bij het bestuur. 

 

Speelavond

De vaste speelavond is donderdagavond. Op deze speelavond geldt het huishoudelijk reglement van Sporthal de Dreef. Het belangrijkste hieruit is dat wij de zaal netjes houden en dat er niet gespeeld mag worden op gymschoenen met zolen die afgeven. Aanwezige leden van het bestuur fungeren als zaalwacht. Bij hen kunnen de leden terecht voor vragen.

Indeling speelavond:

19:30 - 20:30 uur Training jeugd

20:30 - 21:30 uur Training senioren

20:30 - 22:30 uur Vrije speeltijd senioren

 

Jeugd

Indeling van de jeugdgroepen gebeurt op basis van leeftijd en in overleg met de trainer(s).

Groep 1: Circa 7 tot 12 jaar

Groep 2: Circa 12 tot 17 jaar

Op de speelavond wordt een presentielijst bijgehouden. Voor de goede gang van zaken verwachten wij van jeugdleden een berichtje als zij niet kunnen komen. Verder wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn, zodat de training op tijd kan beginnen.

 

Senioren

Competitiespelers hebben eens in de twee weken training van een trainer. In principe is deelname aan deze training verplicht tenzij andere afspraken gemaakt zijn. Indien men niet kan komen trainen, dient de teamleider de verenigingscompetitieleider op de hoogte te stellen. Recreanten kunnen eens in de twee weken deelnemen aan de training.

 

Kleding

Indien leden, in wat voor verband dan ook, met onze vereniging aantreden tegen een andere vereniging, wordt verlangd dat zij het wedstrijdtenue van de club dragen.

Het wedstrijdtenue bestaat uit een blauwe korte sportbroek of rok en een T-shirt of polo met het logo van de club. Het T-shirt of de polo kan bij de club worden besteld.

Voorts schrijft de HBB bij deelname aan de HBB-competitie aanvullend voor om badminton geëigende kleding te dragen.

 

Slotbepaling

Goedkeuring van het gewijzigde reglement is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering en kan worden verkregen met een meerderheid aan stemmen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

B.C de Ganzeveer

facebook_page_plugin